Гласни и съгласни в гръцкия език

 

Гласни 

Гръцкият език има 5 гласни

 ПредниЗадни
Затворениiu
Полуотворени
Отворениa 

Често затворените гласни, когато се намират в последната сричка не се произнасят, особено ако се намират между беззвучни съгласни.

 

Съгласни

В гръцкия има 29 съгласни. Броят на фонемите зависи от анализа и може да бъде сведен дори до 15 ако се приеме например, че звукът [b] всъщност представлява /mp/, което е и стандартното писмено представяне.

 ДвубърнениУстнено-зъбниЗъбно-венечниВенечниНебниЗаднонебни
Преградниp b  t dc ɟk g
Носовиmɱ nɲŋ
Трептящи   r  
Проходни f vθ ðs zç ʝx ɣ
Преградно-проходни   ʦ ʣ  
Полугласни    j 
Странични   lʎ 
 

 

{START_COUNTER}